Främst specialiserar vi oss på utrustning för mätning
och simulering av elektriska störningar (EMC), mätning
och kalibrering av elektriska och magnetiska storheter
samt testinstument för teleområdet. Dessutom har vi
instrument inom ett flertal andra områden såsom
ljusmätning, AC-nätsimulering och signalswitchning.

Flera av våra leverantörer är marknadsledande inom
sina specialområden.Tillbaka