Vårt INSTRUMENT-program


Främst har vi fokuserat oss på mätning och simulering av elektriska störningar,
mätning och kalibrering av elektriska och magnetiska storheter, mätning av ljus
samt testning inom radio och teleområdet.
Några exempel:

· EMC-testutrustning för CE-märkning, EMC-komponenter och akrediterad
   kalibrering av testutrustning

· Instrument för fältstyrkemätning

· Elektrisk säkerhetstestutrustning för CE-märkning

· Effektmätnings- och kalibreringsutrustning

· DC- och AC kraftaggregat, Nätsimulering, Bredbands effektförstärkare

· Elektroniskt styrbara DC- och AC-laster

· Signal- och funktionsgeneratorer samt tid- och fasnormaler

· Data- och transientlogger samt signalswitsch system

· Testutrustning för telekommunikation (ISDN)

· Testutrustning för radiokommunikation (GSM)

· Gausmetrar och magnetiseringsutrustning

· Instrument för ljusmätning

· Utrustning för kiselskivehantering

· Laboratorie stativ


· Tillbaka